ГОСПОДАРЯТ НА ПЪТЯ

ГОСПОДАРЯТ НА ПЪТЯ

СИСТЕМИ И ФУНКЦИИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ

Jeep® Grand Cherokee е стандартно оборудван със системи и функции за активна и пасивна безопасност, които ви помагат да не отклонявате вниманието си от пътя пред вас.

АСИСТЕНТ ЗА ОПАСНОСТ ОТ ЧЕЛЕН УДАР

С помощта на радарни сензори, предлаганата предупредителна система за опасност от челен удар Forward Collision Warning с активна спирачна намеса реагира в случаите, когато Cherokee се доближава прекалено бързо към друго превозно средство или пешеходец, като предупреждава шофьора със звуков и визуален сигнал. Усъвършенстваният спирачен асистент повишава автоматично спирачното усилие, ако шофьорът не реагира с достатъчно силно натискане на спирачния педал.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛЯПО ПЕТНО

Предлаганата система за наблюдение на сляпото петно следи зоната между вашия автомобил и останалите превозни средства на пътя. Радарни сензори от двете страни на автомобила реагират при навлизане на превозно средство в някоя от зоните на сляпото петно и в такива ситуации системата генерира звукови и визуални предупредителни сигнали в съответното външно огледало.

АСИСТЕНТ ЗА ДВИЖЕНИЕ В ЛЕНТАТА

Jeep® Cherokee е стандартно оборудван със система LaneSense® Lane Departure Warning Plus с асистент за движение в лентата, която предупреждава шофьора с визуални и звукови сигнали в случай на неволно отклоняване от лентата за движение. Ако шофьорът не реагира, системата LaneSense помага на автомобила да се върне в своята лента за движение.