COMPASS Technology BLOCK 12 ИНДИКАТОР ЗА ОБЕКТ В СЛЯПОТО ПЕТНО