COMPASS Technology BLOCK 11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ ОТ УДАР ОТПРЕД (Plus)