НОВО ПОКОЛЕНИЕ CHEROKEE

НОВО ПОКОЛЕНИЕ CHEROKEE

СИСТЕМИ И ФУНКЦИИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ

Jeep® Cherokee е стандартно оборудван със системи и функции за активна и пасивна безопасност, които ви помагат да не отклонявате вниманието си от пътя пред вас.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛЯПО ПЕТНО

Предлаганата система за наблюдение на сляпото петно следи зоната между вашия автомобил и останалите превозни средства на пътя. Радарни сензори от двете страни на автомобила реагират при навлизане на превозно средство в някоя от зоните на сляпото петно и в такива ситуации системата генерира звукови и визуални предупредителни сигнали в съответното външно огледало.

АСИСТЕНТ ЗА ДВИЖЕНИЕ В ЛЕНТАТА

Jeep® Cherokee е стандартно оборудван със система LaneSense® Lane Departure Warning Plus с асистент за движение в лентата, която предупреждава шофьора с визуални и звукови сигнали в случай на неволно отклоняване от лентата за движение. Ако шофьорът не реагира, системата LaneSense помага на автомобила да се върне в своята лента за движение.

АСИСТЕНТ ЗА ОПАСНОСТ ОТ ЧЕЛЕН УДАР

С помощта на радарни сензори, предлаганата предупредителна система за опасност от челен удар Forward Collision Warning с активна спирачна намеса реагира в случаите, когато Cherokee се доближава прекалено бързо към друго превозно средство или пешеходец, като предупреждава шофьора със звуков и визуален сигнал. Усъвършенстваният спирачен асистент повишава автоматично спирачното усилие, ако шофьорът не реагира с достатъчно силно натискане на спирачния педал.

Как да ви помогнем? Chat with us