Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ
от
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ВИТОША АУТО” EООД
(на основание чл. 13 от GDPR)

Ние, търговско дружество ВИТОША АУТО EООД, Ви уведомяваме за следното:
1. Търговско дружество „Витоша Ауто” EООД е българско юридическо лице с предмет на дейност: продажба на нови автомобили;
2. Координатите за връзка с нас са:
2.1. адрес на седалището на Дружеството:
2.2. електронен адрес: office@Vauto.bg
2.3. телефони: 02/879 00 88
2.4. работно време: гр. София: понеделник-петък от 10:00ч. до 19:00ч.; събота от 10:00ч. до 16:00ч., неделя: почивен ден; гр. Пловдив: понеделник-петък от 9:00ч. до 18:00ч., събота от 10:00ч. до 15:00ч., неделя: почивен ден.
3. Служителят, който отговаря за защита на сигурността на личните данни може да бъде намерен на следния електронен адрес: gdpr@Vauto.bg ;
4. Предоставяните от Вас лични данни ще бъдат обработвани за една или повече от следните цели:
4.1. Представяне и реклама на продаваните от нас автомобили, нови и втора употреба;
4.2. Сключване на договор за покупко-продажба, включително счетоводно-банково оформяне на сделката (банкови преводи, издаване на фактура, др.
4.3. Гаранционна поддръжка и сервизно обслужване, включително, но не само: уведомяване за наближаващи падежи за гаранционна и извънгаранционна поддръжка, за годишен-технически преглед, информация и статус относно ремонти на автомобил, да информира за предстоящи рутинни прегледи и планови технически обслужвания, необходими и налагащи се на автомобил; извършване на гаранционни и извънгаранционни ремонти, извършване на сервизни кампании, предписани от производителя (включително и свързани с безопасността и без ограничение на годините в експлоатация и пробега на автомобила);
4.4. съдействие при получаване на одобрение и сключване на лизингови договори (включително, но не само: изпращане на предложения за финансиране и лизингови предложения, изпращане и получаване на документи за кандидатстване за лизинг; напомняне за наближаващ падеж);
4.5. изпълняване на услугата FLY CARE, включително, но не само: изпращане на предложения и оценки за обратно изкупуване на настоящ автомобил,
4.6. извършване от името и за сметка на клиентите регистрация и пререгистрация на закупените от Витоша Ауто автомобили в КАТ.

5. Нашата легитимна цел е продажба на нови и втора употреба автомобили от различни марки и класове, както и сервизното им обслужване и поддръжка, като тази цел обхваща и съпътстващите ни дейности като: маркетинг, реклама, директен маркетинг, покана за събития, промоции и друг вид участия, които са с цел успешна търговска дейност от името и за сметка на Дружеството.
6. В изпълнение на посочените по-горе цели и след Вашето изрично съгласие, получените от Вас лични данни, се предоставят на един или повече от следните получатели:
6.1. Отразяват се в международната база данни на Инфинити, до която достъп имат дилърите на Инфинити, които са обвързани и спазват възможно най-високите технически и организационни стандарти при обработване на лични данни, което се извършва единствено и само при и по повод покупката и/или поддръжката и/или вторичния пазар на автомобилите от марките Infiniti и Nissan и/или други марки, свързани с тях;
6.2. Отразяват се в база данни на Витоша Ауто, до която достъп имат дилърите на Витоша Ауто, които са обвързани и спазват възможно най-високите технически и организационни стандарти при обработване на лични данни, което се извършва единствено и само при и по повод покупката и/или поддръжката и/или вторичния пазар на автомобилите от марките Jeep и Alfa Romeo и/или други марки, свързани с тях;
6.3. Една или повече банкови институции с цел получаване на финансиране;
6.4. Застрахователна компания или застрахователен брокер с цел избор и сключване на застрахователен договор, респективно – подновяването му; както и за завеждане и/или изплащане на щета;
6.5. На счетоводната къща, с която Витоша Ауто има договор за обработващо лице;
6.6. На охранителна компания, с която Витоша Ауто има договор и която има достъп до данните от извършваното на територията на Дружеството видеонаблюдение, което осъществяваме с цел защита и сигурност на служителите, посетителите и имуществото на Дружеството.
6.7. На юридическото лице, собственост на представителството, което сте избрали
7. Срокът на съхранение на получените лични данни и до прекратяване на взаимоотношенията между Витоша Ауто и Вас или докато направите изявление, че оттегляте съгласието си и/или изявление, че желаете да се ограничи използването или да бъдете забравен.
8. Имате право, по всяко време, да поискате да се възползвате от едно или повече от следните права:
8.1. Да узнаете дали и какви Ваши данни се обработват от Дружеството;
8.2. Да пожелаете същите да бъдат трансферирани към друг администратор, включително и наш конкурент;
8.3. Да поискате данните Ви да бъдат коригирани или изтрити;
8.4. Да поискате използването им да бъде ограничено;
8.5. Да направите възражение срещу по-нататъшното им използване.
9. Можете да оттеглите по всяко време съгласието, което сте ни предоставили, като оттеглянето има действие за напред.
10. В случай че не сте удовлетворен от начина, по който се обработват Вашите данни, молим да информирате незабавно нашия служител по защита на личните данни.
11. Имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни; София, ул. Цветан Лазаров No 2;
12. Събираните от нас данни са на основание осъществяване на легитимните цели на Витоша Ауто и са необходими, за да получите Вие качествено и своевременно обслужване, както и да получавате актуална информация във връзка с възможностите, които Витоша Ауто Ви предлага в областта на автомобилите.
13. Обработваме единствено и само данни, които са необходими за сключване на договори при и по повод избрания от Вас автомобил. В случай че откажете да ни предоставите телефон и електронен адрес, няма да сме в състояние да Ви напомняме своевременно за падежите по грижата за Вашия автомобил и/или за договорните Ви задължения, както и няма да сме в състояние да Ви информираме за актуалните възможности, които Витоша Ауто предлага.
14. Не използваме Вашите данни за вземане на автоматизирани решения и/или профилиране.

Запознат съм с Уведомлението: …………………….………………………

Подпис:
Дата:
София

Политиката за обработване на личните данни:
https://www.jeep.bg/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8/