Политика за защита на лични данни

Политика за защита на лични данни ПОЛИТИКА на ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ВИТОША АУТО” ЕООД за ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕАМБЮЛ Настоящата политика за защита на физическите лица във връзка с обработването на личните данни изразява безусловната воля на „Витоша Ауто“ ЕООД да осъществява своята дейност в пълно съответствие с … Continue reading Политика за защита на лични данни